لیست کامل تگ های HTML به ترتيب حروف الفبا

CMJ68g - لیست کامل تگ های HTML به ترتيب حروف الفبا

ليست کامل تگ هاي HTML

رديف نام تگ توضيح مختصر
۱ < a > براي ايجاد يک لنگر (پیوند) به کار مي رود .
۲ < abbr > براي ايجاد يک مخفف براي يک عبارت بزرگتر به کار مي رود .
۳ < acronym > براي ايجاد يک مخفف براي يک عبارت بزرگتر به کار مي رود .
۴ < address > براي نوشتن يک آدرس در متن به کار مي رود .
۵ < area > مشخص کننده يک ناحيه در نقشه هاي تصويري است .
۶ < b > براي توپر کردن نوشته ( Bold ) به کار مي رود .
۷ < base > براي تعيين خواص پايه در يک صفحه به کار مي رود .
۸ < bdo > قلم نوشته را به صورت نوشته هاي محيط هاي کدنويسي کامپيوتر در مي آورد .
۹ < big > باعث بزرگتر نمايش داده شدن نوشته در يک متن مي شود .
۱۰ < blockquote> براي ايجاد يک نقل قول به کار مي رود .
۱۱ < body > بدنه اصلي محتويات صفحه وب را تشکيل مي دهد .
۱۲ < br > براي ايجاد يک خط جديد به کار مي رود .
۱۳ < button > براي ايجاد دکمه هاي وب به کار مي رود .
۱۴ < caption > براي تعيين عنوان يک جدول به کار مي رود .
۱۵ < cite > باعث نمايش کج نوشته به کار مي رود .
۱۶ < code > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۱۷ < col > براي دسته بندي گروهي از ستون هاي يک جدول به کار مي رود .
۱۸ < colgroup > براي دسته بندي گروهي از ستون هاي يک جدول به کار مي رود .
۱۹ < dd > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
۲۰ < del > براي نمايش متن حذف شده درصفحه به کار مي رود .
۲۱ < div > براي تقسيم فضا در صفحات وب به کار مي رود .
۲۲ < dl > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
۲۳ < dt > براي ايجاد ليست هاي معني به کار مي رود .
۲۴ < em > براي نمايش نوشته به صورت کج به کار مي رود .
۲۵ < fieldset > براي ايجاد يک کادر به دور محتويات خود به کار مي رود .
۲۶ < form > براي ايجاد يک فرم در صفحه به کار مي رود .
۲۷ < h1 > تا < h6 > براي ايجاد انواع تيترها در نوشته به کار مي رود .
۲۸ < head > در برگيرنه اطلاعات کلي درباره سند وب است .
۲۹ < hr > براي ايجاد يک خط در عرض صفحه به کار مي رود .
۳۰ < html > محدوده اصلي کد HTML يک صفحه را تعيين مي کند .
۳۱ < i > براي نمايش نوشته به صورت کج به کار مي رود .
۳۲ < img > براي قرار دادن تصوير در صفحه به کار مي رود .
۳۳ < input > براي ساختن انواع کتنرل هاي HTML به کار مي رود .
۳۴ < ins > براي مشخص کردن متن هاي جديد وارد شده در يک صفحه به کار مي رود .
۳۵ < kbd > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۳۶ < label > براي ايجاد يک عنوان ( نماد متني ) در صفحه به کار مي رود .
۳۷ < legend > براي ايجاد عنوان يک کادر fieldset به کار مي رود .
۳۸ < li > براي تعريف يک آيتم در ليست به کار مي رود .
۳۹ < link > براي برقراري ارتباط بين صفحه با يک فايل خارجي به کار مي رود .
۴۰ < map > براي ايجاد يک نقشه تصويري به کار مي رود .
۴۱ < meta > در بر گيرنده اطلاعات کلي درباره محتويات يک صفحه جهت استفاده موتورهاي جستجو است .
۴۲ < noscript > براي تعيين جايگزين يک اسکريپت در يک صفحه به کار مي رود .
۴۳ < object > براي پيوند يک شي خارجي با صفحه به کار مي رود .
۴۴ < ol > براي ايجاد ليست هاي ترتيبي به کار مي رود .
۴۵ < optgroup > براي دسته بندي گزينه هاي يک ليست به کار مي رود .
۴۶ < option > براي ايجاد يک ليست در صفحه به کار مي رود .
۴۷ < p > براي ايجاد يک پاراگراف در صفحه به کار مي رود .
۴۸ < param > براي تعيين تنظيمات زمان اجراي يک شي خارجي در صفحه به کار مي رود .
۴۹ < pre > براي نمايش متن به همان صورت اوليه به کار مي رود .
۵۰ < q > براي ايجاد يک نقل قول به کار مي رود .
۵۱ < samp > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۵۲ < script > براي تعيين يک اسکريپت در صفحه به کار مي رود .
۵۳ < select > براي ايجاد يک ليست باز شو به کار مي رود .
۵۴ < small > براي نمايش متن به صورت کوچکتر به کار مي رود .
۵۵ < span > براي تقسيم متن به کار مي رود .
۵۶ < strong > براي نمايش درشتر متن به کار مي رود .
۵۷ < style > براي قالب بندي تگ هاي HTML و صفحات به کار مي رود .
۵۸ < sub > براي ايجاد يک زير نويس به کار مي رود .
۵۹ < sup > براي ايجاد يک انديس به کار مي رود .
۶۰ < table > براي ايجاد جداول به کار مي رود .
۶۱ < tbody > شامل محتويات و بدنه اصلي يک جدول مي شود .
۶۲ < td > براي ايجاد يک خانه جدول به کار مي رود .
۶۳ < textarea > براي ايجاد يک کادر متن به کار مي رود .
۶۴ < tfoot > براي تعيين عنوان انتهاي يک جدول به کار مي رود .
۶۵ < th > براي ايجاد يک سر عنوان براي جدول به کار مي رود .
۶۶ < thead > براي ايجاد يک سر عنوان براي جدول به کار مي رود .
۶۷ < title > براي ايجاد متن tooltip درباره عناصر به کار مي رود .
۶۸ < tr > براي ايجاد يک سطر جدول به کار مي رود .
۶۹ < tt > باعث نمايش متن به صورت نوشته هاي تلگراف به کار مي رود .
۷۰ < u > براي خط زيردار کردن نوشته به کار مي رود .
۷۱ < ul > براي ايجاد ليست هاي نشانه اي به کار مي رود .
۷۲ < var > براي نمايش متن همانند محيط هاي برنامه نويسي به کار مي رود .
۷۳ < !– … — > براي ارائه توضيحات دلخواه در صفحه HTML به کار مي رود .
۷۴ < !DOCTYPE > نوع و نسخه زبان برنامه نويسي مورد استفاده در صفحه وب را مشخص مي کند .

آموزش ها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.

Call Now Button